ZEDAL International


Webtoepassing voor grensoverschrijdend afvaltransport

ZEDAL biedt de noodzakelijke formulieren en mechanismen. De formulieren kunnen eenvoudig worden ingevuld, opgeslagen en gearchiveerd op het scherm met behulp van gegevensondersteuning en –validering.

Vervolgens kunnen de formulieren in daaropvolgende procedures gebruikt worden:

  • als papieren afdruk
  • via fax
  • via e-mail
  • elektronisch in het gegevensuitwisselingsformaat eTFS* met of zonder gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

Het communicatiemechanisme stelt de gebruiker in staat, een mix van alle communicatiekanalen te gebruiken waardoor elke overbrenging gelogd wordt als een verzendingsitem met status; ongeacht welke route gevolgd wordt.

Beitrags Bild


* Het formaat eTFS wordt gebruikt in het voor ZEDAL AG gezamenlijk met de Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH [Nedersaksische maatschappij voor definitieve opslag van speciaal afval] en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van Nederland uitgevoerde project voor grensoverschrijdend afvaltransport. eTFS berust op de interfacebeschrijving van het EUDIN-project, die werd uitgebreid met een layertechniek en de digitale handtekening. Benevens de voornoemde projectpartners was in Duitsland de IKA [coördinatie-instantie voor afvalinformatie] deelachtig aan de afstemming. De LAG GADSYS [gemeenschappelijke IT-systemen van de bondslanden voor afval] heeft in de tussentijd besloten, het Duitse overhedensysteem uit te breiden met het in het grensoverschrijdende afvaltransport aangewende begeleidende formulier op basis van eTFS.